Büyü

Büyü tarihler öncesine dayanan Habil ve Kabil zamanından gelen. Yüce yaratıcının insanlara öğretilmemesi gerektiğini söylediği bir ilimdir. Bu ilim herkes tarafından bilinen bir şey değildir. Kalp gözü açık ve ilmi bilgelere sahip insanlar tarafından bilinen bir gerçektir.

Doğa üstü varlıklarla iletişime geçebilecek kalp gözleri açık kişiler tarafından diğer varlıklardan yardım istenilmesi üzerine yapılan bir  gerçektir. Büyü yoktur diye savunan insanlar olduğu gibi bu gerçeğe inanan insanlarda vardır. Bu gerçeği yok saymak pek mümkün değildir. Büyü tarih öncelerine dayandığı için zamanında insanların birbiri üzerinde hüküm kurmak birbirlerini bağlamak aşık etmek ve bu konuda yardımcı olmak için yaptığı bir ilimdir. Büyü yaptığını iddia eden şarlatanlar olduğu aşikârdır bu işi ehline bırakmak ve gerçekten kesin çözümler almak istiyorsanız bu konuda bir tecrübe sahibi ilim sahibi birine danışmak gerekiyor Bu ne din adamlarının ne insanların reddedebildiği bir durum değildir yok saymak aptallıktır. Bu 4 büyük kitaplarda da geçmektedir. Bunu yok saymak saçmalıktan başka bir durum değildir.